Escape room w Bibliotece Szkolnej

24 i 25 października 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyły się drużynowe rozgrywki w znajdowaniu informacji na czas. 5-osobowe zespoły rywalizowały w czasie potrzebnym na znalezienie klucza. Kto nie słyszał przysłowia „Ucz się, ucz – nauka to do potęgi klucz”? W tych dniach przysłowie nabrało dosłownego znaczenia, ponieważ zgłaszająca się do „Biblio-ucieczki” grupa zostawała zamknięta w bibliotece. Uczestnicy trafiali na 13 kolejnych zagadek związanych z literaturą. Zadania dotyczyły między innymi rozpoznania cytatów pochodzących z książek: „Niezgodna”, „Lalka”, „Krzyżacy”, „Mały Książę”, „Dziady”. Pomocna przy rozwiązywaniu zagadek była umiejętność logicznego myślenia, np. przy układaniu puzzli.

W rozgrywkach wzięło udział 60 uczniów. Najlepszą drużyną okazali się zawodnicy z klasy 3TD: Sebastian Jerzyński, Szymon Brychcy, Patryk Doktór i Kacper Pilarczyk, którzy wydostali się z pomieszczenia w rekordowym czasie 5 minut i 7 sekund. Zwycięzcom gratulujemy. Czekamy na następną edycję „Biblio-ucieczki”!